Chính sách bảo mật

1. Thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng mạng xã hội Maybe (“Maybe” hoặc “Dịch vụ”), chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn với phạm vi như sau:

- Thông tin cá nhân: chúng tôi thu thập các thông tin bạn chọn để đăng ký và cung cấp cho chúng tôi để đăng ký tài khoản mới hoặc cập nhật thông tin tài khoản. Các loại thông tin bao gồm: tên, số điện thoại, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;

- Thông tin cá nhân: chúng tôi thu thập các thông tin bạn chọn để đăng ký và cung cấp cho chúng tôi để đăng ký tài khoản mới hoặc cập nhật thông tin tài khoản. Các loại thông tin bao gồm: tên, số điện thoại, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;

Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông số phần cứng, thông tin phiên bản Maybe mà bạn đang sử dụng để nâng cấp chất lượng Dịch vụ và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người dùng;

- Thông tin vị trí của bạn: nếu bạn đồng ý chia sẻ vị trí của mình, dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn chia sẻ thông tin với bạn bè và tối ưu công cụ tìm kiếm;

- Thông tin liên hệ: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ, người theo dõi và danh sách bạn bè của bạn trên máy chủ nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc kết nối với bạn bè và những người khác. Danh bạ, người theo dõi và danh sách bạn bè của bạn sẽ không được công bố hoặc tiết lộ vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;

2. Sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ tốt hơn. Mục đích là:

- Phát triển, vận hành, nâng cao, duy trì, cung cấp và bảo vệ Dịch vụ;

- Liên hệ với bạn về Dịch vụ và thông báo cho bạn các chính sách sử dụng có liên quan. Chúng tôi cũng đồng thời sử dụng thông tin này để trao đổi với bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

- Đảm bảo tính an toàn và bảo mật của Dịch vụ.

- Xác thực thông tin của bạn và ngăn chặn các hành vi mạo danh, lừa đảo và các hành vi bất hợp pháp khác.

- Thực thi Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ và các chính sách sử dụng khác.

3. Bảo mật thông tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập CHỈ DÀNH cho mục đích cung cấp Dịch vụ. Thông tin này không được bán và/hoặc chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.