logo-maybe-vn
Mở app

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi và các dịch vụ liên quan đến nó.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để có thể sử dụng các tính năng trong ứng dụng.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho mục đích cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, cũng như phát triển các tính năng mới trong tương lai.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo các quy định pháp luật.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn thông qua các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thông qua các kênh liên lạc khác được cung cấp trên trang thông tin ứng dụng.

6. Sự đồng ý

Khi bạn tải xuống, cài đặt và sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này.

7. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo nhu cầu và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi.

8. Xóa dữ liệu

Chúng tôi cam kết giữ cho thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xoá hoặc ẩn thông tin cá nhân của bạn sau khi chúng tôi không còn cần nó để thực hiện mục đích mà chúng tôi đã thu thập.

9. Tùy chọn hủy đăng ký

Nếu bạn không muốn tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký hoặc ngưng sử dụng ứng dụng của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Thông tin về pháp nhân

Ứng dụng này được phát triển bởi Maybe. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng một cách an toàn.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại sau: